Urzędy i instytucje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź
tel. +48 42 20 50 100
e-mail: pfron.lodz@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Kilińskiego 102/102a
tel. +48 42 685 43 52
e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl
www.mops.lodz.pl

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
tel. +48 42 638 45 74
e-mail: ron@uml.lodz.pl
www.bip.uml.lodz.pl

Zadania:
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
– pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu ortopedycznego;
– pomoc w sprawach spornych, dotyczących Twoich praw;
– pomoc w uzyskaniu mieszkania;
– informacje na temat ulg i uprawnień;
– informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź
tel. +48 42 235-01-71
e-mail:niepelnosprawni@uni.lodz.pl
www.bonipu.uni.lodz.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 28 87
e-mail: bon@adm.p.lodz.pl
www. bon.p.lodz.pl

Niepełnosprawni Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. Hallera 1, bud. 1, 90-647 Łódź,
tel. +48 42 272 52 09
e-mail: niepelnosprawni@umed.lodz.pl
www.niepelnosprawni.umed.pl

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź
tel.: +48 42 256 51 15
        e-mail: mzon@mops.lodz.pl            www.bip.uml.lodz.pl

Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych MPK

ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź,
tel. +48 517 333 173
telefon zgłoszeniowy 196-23
e-mail: rndyspzoytor@mpk.lodz.pl
www.mpk.lodz.pl